Forum

Forums
 

IVF & IUI - Cộng đồng IVF & IUI Việt Nam

IVF & IUI
Posts
Topics

Thảo luận IVF

Thảo luận IVF - Chuyên mục thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp IVF (phương pháp thụ tinh ống nghiệm). Kinh nghiệm làm sao tăng tỉ lệ đậu thai, chất dinh dưỡng, chế độ ăn uống nghỉ ngơi như thế nào là phù hợp khi làm IVF.

5
3

Thảo luận IUI

Thảo luận IUI - Chuyên mục thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phường pháp IUI (bơm tinh trùng). Kinh nghiệm làm sao tăng tỉ lệ đậu thai, chất dinh dưỡng, chế độ ăn uống nghỉ ngơi như thế nào là phù hợp khi làm IUI.

0
0

Share: